Prvi strateški susret partnera u projektu HEIM –HERITAGE IN MOTION

Posted on: Thu, 02/21/2019 - 09:38 By: webmaster
Project Partners

Prvi strateški sastanak partnera u projektu „HEIM –HERITAGE IN MOTION: Inovativne metode za obrazovanje odraslih o kulturnom nasljeđu i aktivnom starenju“ održao se na Sveučilištu Alicante 21. i 22. studenog 2018.

Tijekom dva ispunjena dana projektni partneri, predvođeni Sveučilištem u Alicanteu, bavili su se kriterijima upravljanja projektom, priručnikom za kvalitetu i prvim istraživanjem. HEIM –HERITAGE IN MOTION 2018-1-ES01-KA204-050239 je ERASMUS projekt, Ključna aktivnost 2 - Suradnja za inovacije i razmjena dobre prakse kroz aktivnosti Strateških partnerstava europskih institucija za obrazovanje odraslih.

Projekt, koji se bavi razvojem i inovativnošću, je pokrenulo Sveučilište u Alicanteu La Universidad Permanente de la Universidad de Alicante (UPUA) koje je i koordinator projekta. Sam projekt je započeo 11. studenog 2018. i trajat će do 31. listopada 2020. Osim UPUAe u projektu sudjeluju još tri partnerske institucije koje razvijaju obrazovanje odraslih i to Pučko otvoreno učilište Zagreb (Hrvatska); Towarzaystwo Demokratyczne Wschód (Poljska) i Sveučilište za treću životnu dob (Island).

Projekt HEIM ima za cilj promovirati znanje o kulturnoj baštini na lokalnoj i europskoj razini kako bi se među građanima potaknulo promicanje temeljnih vrijednosti kulturne baštine koje su ključne za razvoj europskog društva. Projekt stoga osnažuje zadatak Europske godine kulturne baštine (Odluka [EU] 2017/864): „poticati što je moguće veći broj ljudi na otkrivanje i istraživanje europske kulturne baštine i jačanje osjećaja pripadnosti europskoj obitelji“.

Projekt će razviti i primijeniti inovativne metode za podučavanje odraslih osoba. Upravo će te inovativne metode vrednovati iskustvo i vještine ove dobne skupine, a ujedno će uključiti i konstruktivne i kognitivne metodologije poput učenje u kontekstu, obrnuta učionica, projektna nastava te upotreba IKTa. Vjerujemo da su otvoreno obrazovanje baš kao i inovativne prakse karakteristične za digitalnu eru ključne u današnjem društvu. Želja nam je stoga pružiti starijim osobama priliku da se nastave i dalje obrazovati u inovativnom okruženju i omogućiti im da budu aktivni članovi društva te na taj način izbjegnu društvenu isključenost, a istovremeno želimo promovirati međugeneracijsku koheziju, interkulturalno razumijevanje i pripadnost zajednici.

Projekt se sastoji od niza različitih faza koje uključuju rano mapiranje, osmišljavanje metodološkog vodiča, osmišljavanje ruta te pilot trening o kulturnoj baštini. Kako bismo to sve ispunili istraživači i treneri u partnerskim institucijama te skupine eksperata su angažirane kako bi svatko od njih dao svoj doprinos u pojedinoj fazi.

Jedan od temeljnih ciljeva projekta je da naša baština postane prepoznatljiva (kada kažemo naša mislimo na zemlje partnere) i istovremeno cilj nam je promovirati temeljne vrijednosti europskog kulturnog nasljeđa kod starijih osoba, dijeljenjem, prenošenjem te otkrivanjem zajedničkog nasljeđa  koje nas sve povezuje te u isto vrijeme starije osobe pretvara u kulturne agente. U tu svrhu zemlje partneri u projektu HEIM trebaju „ojačati veze“, „istražiti“, „analizirati“ i „prepoznati“ zajedničko kulturno bogatstvo i na kraju vrednovati kulturnu raznolikost.