Pierwsze spotkanie Partnerów projektu HEIM - HERITAGE IN MOTION

Posted on: Tue, 02/05/2019 - 12:54 By: webmaster
Project Partners

Pierwsze spotkanie strategiczne partnerów projektu "HEIM - HERITAGE IN MOTION - Innowacyjne metodologie edukacji dorosłych w dziedzinie dziedzictwa kulturowego i aktywnego starzenia się" odbyło się w dniach 21 i 22 listopada 2018 r. na Uniwersytecie w Alicante (Hiszpania). HEIM- HERITAGE IN MOTION 2018-1-ES01-KA204-050239 - to projekt realizowany w ramach Programu Erasmus +, na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk między instytucjami europejskimi w obszarze szkolenia starszych dorosłych.

Podczas dwóch intensywnych dni pracy, partnerzy projektu omówili szczegóły dotyczące zarządzania projektem oraz opracowali harmonogram prac badawczych z podziałem na etapy. Koordynatorem projektu HeiM jest Uniwersytet Permanentny w Alicante. Projekt realizowany będzie w okresie od 01/11/2018 do 31/10/2020.

W projekcie udział biorą instytucje działające w obszarze szeroko rozumianej edukacji i aktywizacji osób starszych: Uniwersytet Permanentny z Alicante (Hiszpania), Pucko Otvoreno Uciliste z Zagrzebia (Chorwacja); Uniwersytet Trzeciego Wieku z Reykjaviku (Islandia) oraz Towarzystwo Demokratyczne Wschód z Warszawy (Polska). Celem projektu jest promowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym, zarówno w wymiarze lokalnym jak i europejskim. Dziedzictwo kulturowe w znacznym stopniu przyczynia się do rozwoju społeczeństwa europejskiego. Projekt propaguje założenia Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego (Decyzja [UE] 2017/864: „Celem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego jest zachęcenie jak największej liczby osób do odkrywania i poznawania europejskiego dziedzictwa kulturowego jako wspólnego dobra oraz do wzmocnienia poczucia przynależności do wspólnej europejskiej rodziny”.

Na spotkaniu ustalono, że zgodnie z przyjętymi założeniami metodologicznymi, w każdym z krajów partnerskim odbędą się spotkanie Komisji Ekspertów, tj. osób profesjonalnie zaangażowanych w podtrzymywanie i promowanie dziedzictwa. Zadaniem Komisji Ekspertów będzie ocena zaplanowanych działań oraz doprecyzowanie, czym jest i jakie obszary tematyczne obejmuje termin „dziedzictwo”. Następnie dokonamy mapowania zasobów dziedzictwa w kontekście potrzeb, zainteresowań i dostępności dla osób starszych. W wyniku mapowania ukażemy aktualną sytuację w krajach partnerskich co do wartości dziedzictwa kulturowego dla Europejczyków w wieku 50+.

Jednym z podstawowych zadań Projektu jest sprawienie, aby nasze dziedzictwo kulturowe było znane (w każdym krajów partnerskich), a jednocześnie promowanie nieodłącznych wartości europejskiego dziedzictwa kulturowego wśród osób starszych. A także dzielenie się, przekazywanie i odkrywanie wspólnego dziedzictwa, które nas łączy, czyniąc osoby starsze „przekaźnikami tej wiedzy”. W tym celu kraje zaangażowane w HEIM powinny "wzmocnić powiązania", "badać", "analizować", "uznawać" wspólne bogactwo kulturowe i ostatecznie doceniać różnorodność kulturową.