PROJEKT

„Dziedzictwo w ruchu”(„Heritage in Motion”) to projekt, w ramach którego będziemy promować wiedzę o kulturowym dziedzictwie lokalnym i europejskim. Celem naszych działań jest zachowanie właściwych dla społeczności wartości, które mają wpływ na rozwój całego społeczeństwa europejskiego. Podczas realizacji projektu będziemy rozwijać i wprowadzać innowacyjne metody nauczania wykorzystujące doświadczenie, umiejętności i aktywność osób dorosłych i starszych. Wykorzystamy technologie informacyjno-komunikacyjne, Internet, platformy edukacyjne., ponieważ uważamy, że otwarta edukacja powinna odgrywać zasadniczą rolę w dzisiejszym społeczeństwie.

Poprzez nasze działania będziemy propagować założenia Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego (Decyzja [UE] 2017/864): “Celem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego jest zachęcenie jak największej liczby osób do odkrywania i poznawania europejskiego dziedzictwa kulturowego jako wspólnego dobra oraz do wzmocnienia poczucia przynależności do wspólnej europejskiej rodziny”.